Blog prawo spadkowe

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też…

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
5 (100%) 22 votes
Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w…

Odpowiedzialność za długi spadkowe
5 (100%) 23 votes
Odrzucenie spadku przez spadkobiercę

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też…

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę
5 (100%) 21 votes
Wniosek o podział spadku w sądzie

Wniosek o podział spadku w sądzie

We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca…

Wniosek o podział spadku w sądzie
5 (100%) 22 votes
Umowny podział spadku

Umowny podział spadku

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Dział umowny powinien w…

Umowny podział spadku
5 (100%) 21 votes