Zakres usług kancelarii prawa spadkowego

Czy znowu masz problem prawny? Niespokojne myśli drążą codzienność twego życia? Czy zastanawiałeś się nad rozwiązaniem? Każdego dnia Twoje życie narażone jest na wiele szkodliwych sytuacji. Brak sprawiedliwości, bezpieczeństwa i pewności jest w Polsce poważnym problemem społecznym. Wczoraj było dobrze, dziś jest źle, jutro może być gorzej, chyba że znajdziesz pomoc, ale pamiętaj, że czas biegnie nieubłaganie.

Kto powiedział, ze prawo i procesy sądowe są problemami? Ten kto jeszcze nie korzystał z usług wykwalifikowanego adwokata. Jeżeli chcesz mieć przewagę, problemy prawne powierz najlepszym specjalistom. Jesteś wart rzeczy dobrych i sprawiedliwych. Twoje potrzeby też są ważne, pamiętaj.

Myślisz, że jesteś w tarapatach z których nie da się wyplątać? Zaoferujemy Ci pomoc, której jesteś wart i zaskoczymy Twoich przeciwników.  O naszych klientów zawsze dba zespół wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych.

Ludzie nas znają i nam ufają, a liczby nie kłamią, dlatego reklamy nie potrzebujemy. Unikaj ryzyka i nie idź na żaden kompromis, wybierz pewność i bezpieczeństwo. Świat nie jest skomplikowany, a rzeczy można nazwać wprost, tak jak jest po prostu. I czyż to nie jest cudowne, kiedy wszystko stanie się takie łatwe?

Stać Cię na zdobycie niejednego jeszcze szczytu. Spójrz na to inaczej: liczą się nie lata minione, lecz te, które jeszcze nadejdą. Masz przed sobą dłłłuuugą przyszłość, powinieneś o siebie zadbać. Kancelarie prowadzimy z myślą o ludziach takich jak Ty. Kimkolwiek jesteś, jesteś dla nas najważniejszy!

Zespół adwokatów, radców prawnych i prawników zajmuje się zagadnieniami z szeroko rozumianego prawa spadkowego w Poznaniu i Łodzi oraz zapewnia kompleksową pomoc prawną wszelkich kwestiach prawnych. Reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym oraz organami administracji.

Zapraszamy Państwa do lektury naszych praktycznych opracowań, prosimy kliknąć na interesujące zagadnienie:

Testament

Złożenie, otwarcie i ogłoszenie testamentu w sądzie

Nieważność testamentu z powodu błędu, groźby i niepoczytalności

Odwołanie, zniszczenie, kradzież i zmiana testamentu

Zapis windykacyjny w testamencie notarialnym

Prawo spadkowe

Śmierć osoby bliskiej a odszkodowanie i zadośćuczynienie

Wykonawca testamentu: kto może nim być, zarząd spadkiem, wynagrodzenie, odmowa i zwolnienie

Ekshumacja zwłok i szczątków zmarłego z cmentarza

Prawo pochowania zwłok ludzkich i dysponowania grobem na cmentarzu

Uznanie za zmarłego – zagniecie, porwanie, podróż, katastrofa morska czy powietrzna

Wniosek o wyjawienie majątku, przedmiotów, rzeczy spadkowych przed sądem

Wniosek o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza

Nabycie spadku

Przyjęcie spadku oraz jego dziedziczenie

Stwierdzenie nabycia spadku w sądzie

Uchylenie i zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku czy poświadczenia dziedziczenia

Dziedziczenie na podstawie ustawy: małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwo czy dziadków

Poświadczenie dziedziczenia przez notariusza w formie aktu notarialnego

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie lub odrzucenie spadku pod wpływem groźby albo błędu, a odwołanie

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Dziedziczenie przysposabiającego, przysposobionego i adoptowanego

Zachowek

Zachowek w prawie spadkowym

Podział majątku

Podział spadku w sądzie

Wniosek o podział spadku w sądzie

Zaliczenie darowizn przy podziale spadku

Umowny podział spadku

Współwłasność i udział majątku spadkowego a jego sprzedaż

Sprzedaż, zbycie i kupno spadku przez spadkobiercę

Pozbawienie spadku

Niegodność dziedziczenia w prawie spadkowym

Wydziedziczenie, niegodność i pozbawienie zachowku w testamencie

Zrzeczenie się dziedziczenia spadku po spadkodawcy

Pozbawianie małżonka dziedziczenia w przypadku separacji lub rozwodu

Pisma sądowe

Jak sporządzić pismo procesowe, sądowe i przygotowawcze w postępowaniu sądowym

Pozew do sądu: podstawa prawna, treść i żądania

Odpowiedź na pozew i wniosek do sądu w sprawie spadkowej

Ugoda sądowa i pozasądowa: zmiana, uchylenie się, błąd i odwołanie

Skarga Kasacyjna (kasacja) od wyroku w sprawie cywilnej do Sądu Najwyższego

Apelacja od wyroku i postanowienia Sądu Rejonowego, Okręgowego w sprawie cywilnej. Odpowiedź na apelację w prawie spadkowym

Skarga (odwołanie) na orzeczenie lub postanowienie referendarza sądowego

Jak napisać zażalenie (odwołanie) na postanowienie Sądu Rejonowego, Okręgowego i Apelacyjnego w sprawie spadkowej

Wyrok zaoczny: pozew, sprzeciw (odwołanie), uchylenie i zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności

Zawieszenie, podjęcie i odwieszenie postępowania sądowego

Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności sądowej

Nagranie, podsłuch i posłuchanie rozmowy czy osoby jako dowód w sądzie na sprawie

Zakres usług kancelarii prawa spadkowego
5 (100%) 33 votes