Jak wyliczyć podatek od zachowku?

Instytucja zachowku ma na celu ochronę najbliższych spadkodawcy, w przypadku gdy zostaną pozbawieni środków do życia po śmierci testatora. Jak wyliczyć podatek od zachowku ? W tym artykule otrzymają Państwo odpowiedź na to pytanie.
10 grudzień 2013, autor: admin 

Zasady dziedziczenia we Francji

Francuski kodeks cywilny reguluje kwestię dziedziczenia we Francji, gdzie podobnie jak w Polsce można mieć do czynienia zarówno z dziedziczeniem ustawowym jak i dziedziczeniem testamentowym.
5 lipiec 2013, autor: admin 

Dziedziczenie prawa do zachowku

Zachowek jest to uprawnienie, które przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej, w przypadku gdy osoby te zostały pominięte w sporządzonym przez zmarłego testamencie.
9 kwiecień 2013, autor: admin 

Na czym polega wydziedziczenie?

Wydziedziczenie Wydziedziczenie pozbawia uprawnionego możliwości spadkobrania poprzez powołanie innych spadkobierców lub sporządzenie testamentu negatywnego ( nie powołującego nikogo do spadku, wskazuje natomiast, kogo spadkodawca wyłącza od dziedziczenia). Powoduje wyłączenie spadkobiercy od dziedziczenia po spadkodawcy, ponadto jednak pozbawia go zachowku. Spadkodawca jeszcze za swego...

8 styczeń 2013, autor: admin 

Zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia zostaje zawarta pomiędzy spadkodawca, a spadkobiercą ustawowym. Przedmiotem sporządzonej umowy będzie spadek, który należałby do spadkobiercy ustawowo zrzekającemu się dziedziczenia. Bardzo ważne jest to, aby umowa ta została sporządzone w odpowiedniej formie. Właściwa formę będzie tym przypadku akt notarialny....

3 październik 2012, autor:  

Wyłączenie przedmiotu ze spadku

W przypadku wyłączenia przedmiotu ze spadku pojawią się pewne kłopoty. Związane jest to z fizycznym wyłączeniem rzeczy ze spadku oraz drugim bardzo częstym problemem jest możliwość uruchomienia się uprawnienia do zachowku. Istnieje kilka sposobów na wyłączenie przedmiotu ze spadku, pierwszym z nich jest jego sprzedaż innemu spadkobiercy. Poprzez sprzedaż następuje skuteczne...

18 czerwiec 2012, autor:  

Przedawnienie zachowku

Z zachowkiem mamy do czynienia w sytuacji, w której spadkodawca nie powołał do dziedziczenia osób, który mają takie prawo zgodnie z ustawą. Taki osobami są: dzieci, wnuki, małżonek oraz rodzice, jeśli spadkodawca nie miał dzieci. Trzeba pamiętać o tym , że roszczenie o zachowek jest roszczeniem majątkowym, czyli po pewnym czasie ulega ono przedawnieniu. Jest to termin pięciulat od...

30 marzec 2012, autor: admin 

Wysokość zachowku

Zachówek (zachowek) stanowi prawo podmiotowe, którego częścią jest roszczenie o jego zapłatę. Roszczenie to stało się wymagane w momencie śmierci spadkodawcy, otwarcia pozostawionego spadku. Wierzyciel nie ma możliwości odmowy przyjęcia świadczenia częściowego, chyba że świadczenie to narusza jego interes, co należy udowodnić. W sytuacji, gdy osoba zobowiązana do zachowku oferuje...

8 marzec 2012, autor: admin 

Czym jest wydziedziczenie

W potocznym rozumieniu wydziedziczenie to nieuwzględnienie prawowitych spadkobierców w testamencie i przepisanie całego majątku osobie lub osobom spoza kręgu upoważnionych do spadku. Z prawnego punktu widzenia w takiej sytuacji rodzina testatora i tak ma prawo do części spadku w postaci zachowku. Zachowek to pewna kwota pieniężna, o którą w ciąglu 5 lat od otwarcia testamentu...

8 grudzień 2011, autor: admin 

W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

Na czym polega wydziedziczenie? Wydziedziczenie Wydziedziczenie pozbawia uprawnionego możliwości spadkobrania poprzez powołanie innych spadkobierców lub sporządzenie testamentu negatywnego ( nie powołującego nikogo do spadku, wskazuje natomiast, kogo spadkodawca wyłącza od dziedziczenia). Powoduje wyłączenie spadkobiercy od dziedziczenia po spadkodawcy, ponadto jednak pozbawia go zachowku....

16 luty 2010, autor: admin