Dziedziczenie spadku i majątku po bracie lub siostrze

Dziedziczenie spadku i majątku po bracie lub siostrze

Zgodnie z art. 931 § 1 KC w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (art. 931 § 2 kc). W braku zstępnych spadkodawcy powołani do spadku z ustawy są jego małżonek i rodzice. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. (art. 932 § 1, 4 i 5 KC).

Stosownie do art. 934 § 1 -3 KC w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Brat czy siostra dziedziczy obecnie dopiero w wypadku, gdy jeden z rodziców spadkodawcy nie żyje lub nie chce lub nie może dziedziczyć. Istnienie obojga rodziców wyklucza więc od dziedziczenia rodzeństwo. Do dziedziczenia mogą zatem dojść dzieci drugiego rodzica spadkodawcy (niekoniecznie będącego małżonkiem zmarłego rodzica), w tym także pasierbowie rodzica, który nie dożył otwarcia spadku. Rodzeństwo spadkodawcy dziedziczy w częściach równych udział, który przypadałby rodzicowi lub rodzicom. Udział brata lub siostry spadkodawcy, którzy nie dożyli otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, przypada tym zstępnym w częściach równych.

Stosunek prawny rodzeństwa to relacja łącząca osoby pochodzące od tych samych rodziców bez względu na to, czy rodzice ci pozostawali w związku małżeńskim. Rodzeństwo może być pełne, gdy wspólni są oboje rodzice, lub przyrodnie, gdy osoby mają jedynie tą samą matkę albo tego samego ojca.

Jednolicie traktowane jest zarówno rodzone, jak i przyrodnie (mające ze spadkodawcą jedynie wspólną matkę lub wspólnego ojca) rodzeństwo spadkodawcy oraz ich zstępni Stanowisko łączące uprawnienie rodzeństwa do dziedziczenia z pokrewieństwem ze spadkodawcą, a nie z rodzicem spadkodawcy, który nie dożył otwarcia spadku, a w rezultacie równe traktowanie rodzeństwa rodzonego i przyrodniego niezależnie od tego, czy dziedziczenie dotyczy udziału zwolnionego przez rodzica wspólnego czy przez drugiego z rodziców (którego przyrodnia siostra lub brat nie jest zstępnym) pozostaje w zgodzie z zamierzeniami projektodawców ustawy nowelizującej. Potwierdza to uzasadnienie ustawy, w którym wskazano że wprowadzana zmiana spadkobrania przez rodziców i rodzeństwo zmarłego zakłada dziedziczenie przez rodzeństwo części spadku, która przypadałaby zmarłemu wcześniej rodzicowi w częściach równych, przy czym nie ma znaczenia czy jest to rodzeństwo rodzone, czy przyrodnie. Zasadę jednakowego traktowania rodzeństwa uznano za utrwaloną i zaznaczono, że projektowane zmiany jej nie naruszają (druk nr 1541 sejmu VI kadencji).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.9/5 - (131 votes)

Dodaj komentarz