Odrzucenie spadku przez wszystkich spadkobierców z powodu długów

Odrzucenie spadku przez wszystkich spadkobierców z powodu długów

Co gdy, spadek odrzucą małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i jego dzieci – czyli wszyscy spadkobiercy ustawowi? Niewskazane jest istnienie spadków bezdziedzicznych. Stąd też, w wypadku gdy spadkodawca nie ma krewnych, odrzucili oni spadek czy nie sporządził testamentu, wprowadzono dziedziczenie podmiotów publicznych: gminy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy albo Skarbu Państwa. Skutkiem tego jest fakt, że żadna osoba fizyczna nie umiera, nie pozostawiwszy po sobie spadkobiercy, choćby miał nim być podmiot prawa publicznego.

Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa do dziedziczenia z ustawy dochodzą w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił małżonka ani krewnych należących do kręgu spadkobierców ustawowych albo gdy żadna z tych osób nie chce lub nie może dziedziczyć. W takiej sytuacji gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy albo Skarb Państwa nie mogą spadku odrzucić. Nie składają też oświadczenia o przyjęciu spadku i uważane są za przyjmujące spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Gmina oraz Skarb Państwa mogą jednak odrzucić spadek przypadający im z mocy testamentu lub przyjąć go wprost, bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe.

Skarb Państwa dochodzi do dziedziczenia jedynie w sytuacji niemożliwości ustalenia ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej albo gdy jego ostatnie miejsce zamieszkania było za granicą.

Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy albo Skarb Państwa dziedziczą cały spadek oraz wszystkie należące do niego prawa i obowiązki. Jest to niezależne od miejsca położenia rzeczy wchodzących w skład spadku czy charakteru i miejsca wykonywania praw i obowiązków wchodzących w jego skład.  Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy dziedziczy zarówno majątek ruchomy spadkodawcy, jak i jego nieruchomości niezależnie od miejsca ich położenia. Może nabyć również prawo własności przedmiotów spadkowych znajdujących się za granicą.

Brak możliwości odrzucenia spadku dotyczy jedynie sytuacji dziedziczenia ustawowego i nie rozciąga się na dziedziczenie testamentowe. Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy oraz Skarb Państwa mogą odrzucić spadek przypadający im z mocy testamentu lub przyjąć go wprost, bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz