Podział spadku, mebli i wyposażenia mieszkania

Podział spadku, mebli i wyposażenia mieszkania

Zgodnie z art. 939 § 1 kc małżonek dziedziczący z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy zstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci, może żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam.

Z żądaniem na podstawie art. 939 KC wystąpić może tylko osoba, która w momencie śmierci spadkodawcy pozostawała z nim w ważnym związku małżeńskim. Ustawodawca odmawia jednak małżonkowi spadkodawcy możliwości żądania ze spadku ponad jego udział przedmiotów urządzenia domowego, jeżeli za życia spadkodawcy ustało wspólne pożycie małżonków. Dla możliwości skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 939 KC, nie wystarczy zatem pozostawanie w ważnym, formalnym związku małżeńskim (i brak orzeczenia separacji przez sąd), lecz konieczne jest nadto pozostawanie ze spadkodawcą we wspólnym pożyciu w momencie otwarcia spadku.

Zastosowanie tego przepisu wchodzi w grę wówczas, gdy małżonek spadkodawcy dziedziczy po nim z ustawy. Wszystkie więc okoliczności, które wyłączą go od takiego dziedziczenia (np. uznanie go za niegodnego dziedziczenia, wydziedziczenie, prawomocnie sądownie orzeczona separacja, wyłączenie od dziedziczenia na podstawie art. 940 KC, odrzucenie spadku przypadającego z ustawy), wykluczą występowanie przez niego z żądaniem, o którym mowa w art. 939 KC. Oczywiście w związku z powyższym małżonek spadkodawcy nie będzie mógł skutecznie wysuwać tego żądania, jeśli dochodzi do dziedziczenia po swoim małżonku na podstawie testamentu.

Nie jest możliwe podanie z góry listy przedmiotów urządzenia domowego, które będą objęte przepisem art. 939 KC w każdym przypadku, lecz raczej za decydujące w tej kwestii uznaje się okoliczności konkretnego stanu faktycznego, przy wzięciu pod uwagę sytuacji majątkowej małżonków. Do kategorii przedmiotów urządzenia domowego należy zaliczyć te rzeczy ruchome, które służyły do zaspokajania potrzeb ściśle domowych, a więc były przeznaczone do codziennego i ogólnego użytku domowników (np. aparat telefoniczny, telewizor, książki), czy też prowadzenia gospodarstwa domowego (np. pralka, lodówka, odkurzacz, kuchenka mikrofalowa). Ewidentnie chodzi tu więc tylko o takie przedmioty, z których za życia spadkodawcy małżonkowie korzystali wspólnie lub z których wówczas korzystał jedynie małżonek obecnie pozostały przy życiu, natomiast wyklucza to wysuwanie wspomnianego żądania przez małżonka pozostałego przy życiu w stosunku do tych przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał z nich wyłącznie ten spadkodawca.

W związku z tym, że małżonek może żądać przedmiotów urządzenia domowego „ponad swój udział spadkowy”, ich wartość nie podlega zaliczeniu na poczet jego udziału w całym spadku.

Przykład z sprawy sądowej

Wnioskodawca i uczestniczka domagali się ustalenia, że m.in. w skład spadku wchodzą przedmioty urządzenia domowego takie jak meble pokojowe i kuchenne oraz sprzęty AGD w tym lodówka ,pralka , zmywarka 850 zł, radio ,Telewizor i Magnetowid 750 zł. Jak sąd ustalił spadkodawczyni do chwili śmierci mieszkała wyłącznie ze swoim mężem, a zatem, została spełniona przesłanka wymieniona w cyt. wyżej przepisie, a zatem ruchomości te jako tzw, udział naddziałowy nie wchodzą do masy spadkowej i nie podlegają rozliczeniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz