Testament ustny samobójcy

Testament ustny samobójcy

Spośród trzech przewidzianych przez Kodeks cywilny form testamentu szczególnego, testament ustny ma najszersze zastosowanie. Korzystanie z tej formy testowania możliwe jest w razie wystąpienia choćby…