Dziedziczenia prawa do zachowku

Dziedziczenia prawa do zachowku

Żądanie o zachowek dziedziczą nie wszyscy spadkobiercy uprawnionego, lecz jedynie ci, którzy należeli do kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy. Jeśli osoby, które należały do kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy, nie dziedziczą po uprawnionym do zachowku, nie będą dziedziczyć roszczenia o zachowek. Nie ma znaczenia, czy dziedziczenie po uprawnionym następuje z ustawy czy z testamentu. Jeśli wśród spadkobierców uprawnionego do zachowku nie ma żadnej osoby, która należała do uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy, roszczenie o zachowek nie będzie dziedziczone i wygaśnie. Nie powoduje to zwiększenia zachowków innych uprawnionych ani zmiany kręgu osób uprawnionych. Korzyść z wygaśnięcia roszczenia odnoszą spadkobiercy pierwszego spadkodawcy.

Roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku, o ile spadkobierca należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy. Powyższa regulacja normatywna nie przesądza w sposób wyraźny, czy „przejście” ww. roszczenia o zachowek skutkuje zwiększeniem substratu zachowku przysługującego spadkobiercy „drugiego” spadkodawcy, czy też raczej uzyskaniem przez tegoż spadkobiercę własnego roszczenia o ułamek wartości ww. zachowku (równy odziedziczonemu przez tego spadkobiercę udziałowi w spadku po „drugim” spadkodawcy).

Właściwy jest pierwszy z powyżej zaprezentowanych kierunków wykładni. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż skoro ww. roszczenie z tytułu zachowku (po pierwszym spadkodawcy) przechodzi na spadkobiercę, to wchodzi ono do spadku po uprawnionym i podlega dziedziczeniu przez spadkobierców osoby uprawnionej (oczywiście wyłącznie przy założeniu, że byliby oni sami uprawnieni do zachowku po pierwszym spadkodawcy). W rezultacie należy zatem przyjąć, iż skutkiem przejścia ww. roszczenia o zachowek po pierwszym spadkodawcy jest zwiększenie substratu zachowku należnego spadkobiercy po osobie uprawnionej (tj. drugim spadkodawcy).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.9/5 - (119 votes)

Dodaj komentarz