Powołanie w testamencie do dziedziczenia obojga małżonków

Powołanie w testamencie do dziedziczenia obojga małżonków

Wspólność majątkowa obejmująca dorobek małżonków powstaje z dniem zawarcia małżeństwa. Majątkiem wspólnym małżonków są przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W przepisie art. 33 KRO wyczerpująco wymienione zostały przedmioty, które stanowią majątek odrębny małżonka ,a są to m. in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Jeżeli spadkodawca czy darczyńca postanowił, że przedmiot spadkobrania albo darowizny ma przypaść konkretnej osobie, to bez względu na to, czy pozostaje ona w małżeńskiej wspólnocie majątkowej, czy nie, przysporzenie należy się tylko jej, czyli w przypadku pozostawania w małżeńskiej wspólnocie majątkowej, spadek albo darowizna stanowi jej majątek osobisty. Oczywiście o woli spadkodawcy można mówić wówczas, gdy mamy do czynienia z testamentem. Jeżeli natomiast dziedziczenie ma charakter ustawowy, to wówczas przedmiot spadkobrania także wchodzi do majątku osobistego spadkobiercy, ponieważ wola spadkodawcy w ogóle nie została wyrażona, a tym samym nie postanowiono inaczej.

Samo zatem powołanie w testamencie do dziedziczenia obojga małżonków lub zapis na ich rzecz nie oznaczają woli wywołania skutku w postaci wejścia przedmiotu dziedziczenia do majątku wspólnego. W przypadku takim, małżonkowie uzyskają udziały w nabywanych przedmiotach do swoich majątków osobistych

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.9/5 - (114 votes)

Dodaj komentarz