Testament ustny

Testament ustny nie jest powszechną formą wyrażania swojej ostatniej woli. Jednakże prawo umożliwia nam taką opcję, ale tylko w specjalnych przypadkach. Aby jednak taki testament został uznany prawnie musi spełniać pewne warunki. Wszelkie informacje związane z testamentem ustnym określa ma art. 952 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym artykułem, testament ustny można sporządzić tylko i...

30 czerwiec 2015, autor: admin 

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia jest jedną z możliwości potwierdzenia naszych praw co do nabycia spadku. Kolejnym sposobem jest postanowienie sądu w sprawie poświadczenia dziedziczenia na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia. W niniejszym artykule poruszymy kwestie związane z notarialnym poświadczeniem dziedziczenia. Notarialne poświadczenie dziedziczenia
16 styczeń 2014, autor: admin 

Poświadczenie dziedziczenia przez notariusza

Spadkobierca który otrzymał spadek po spadkodawcy może potwierdzić swoje prawa do spadku po przez notariusza, o ile wcześniej spadkodawca zarejestrował wcześniej poświadczenie dziedziczenia, lub też po przez postanowienie sądu. W jakich sytuacjach poświadczenie dziedziczenia przez notariusza nie będzie możliwe? Poświadczenie dziedziczenia przez notariusza
14 styczeń 2014, autor: admin 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu

W zależności od sposobu dziedziczenia spadku, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu będzie wyglądał inaczej. W przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu konieczne będzie załączenie do wniosku sporządzonego przez spadkodawcę testamentu. Nie wolno również zapomnieć o dołączeniu: aktu zgonu spadkodawcy. Wniosek-nabycie spadku Wniosek Złożenie tego rodzaju wniosku nie...

20 grudzień 2013, autor: admin 

Jak wyliczyć podatek od zachowku?

Instytucja zachowku ma na celu ochronę najbliższych spadkodawcy, w przypadku gdy zostaną pozbawieni środków do życia po śmierci testatora. Jak wyliczyć podatek od zachowku ? W tym artykule otrzymają Państwo odpowiedź na to pytanie.
10 grudzień 2013, autor: admin 

Czy można sprzedać spadek?

Co w sytuacji kiedy spadkobierca, chce się pozbyć spadku? Czy można sprzedać spadek? Jak wygląda cała procedura sprzedaży spadku? Niniejszy artykuł postara się odpowiedzieć na te pytania.
29 listopad 2013, autor: admin 

Kiedy dziedziczą dziadkowie?

Warto pamiętać o tym że nie tylko wnukowie, mogą dziedziczyć majątek po swoich dziadkach, ale również dziadkowie mogą dziedziczyć po swoich wnukach. Kiedy dziedziczą dziadkowie? W jakich sytuacjach dziadkowie mogą się domagać pieniędzy od spadkobierców?
14 listopad 2013, autor: admin 

Spadek zagraniczny a podatek.

Wszystkie kwestie dotyczące podatków w przypadku spadku zagranicznego reguluje ustawa o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tą ustawą osoba obdarowana rzeczą, która znajduję się za granicą lub prawem majątkowym wykonywanym za granicą, podlega opodatkowaniu.
4 listopad 2013, autor: admin 

Odsetki od umowy darowizny

Poprzez umowę darowizny, właściciel przedmiotu przekazuje jego własność na inną osobą, zwaną obdarowanym. Osoba ta ma prawo przyjąć lub odrzucić darowiznę. Umowa ta jest świadczeniem nieodpłatnym, gdzie darczyńca przekazuje przedmiot kosztem własnego majątku na osobę trzecią, bez obowiązku świadczenia wzajemnego na rzecz darczyńcy.
24 październik 2013, autor: admin 

Co może być przedmiotem darowizny?

Umowa darowizny jest umową cywilno-prawną, która polega na nieodpłatnym obdarowaniu osoby trzeciej kosztem majątku darczyńcy. Za pomocą umowy przekazuje się określone prawa lub umorzyć zobowiązania.
2 październik 2013, autor: admin