Dziedziczenie spadku przez rodziców (ojca, matkę) i rodzeństwo (brata, siostrę)

Dziedziczenie spadku przez rodziców (ojca, matkę) i rodzeństwo (brata, siostrę)

Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, dziedziczy w częściach równych rodzeństwo rodzone i przyrodnie spadkodawcy.  Rodzeństwo przyrodnie to rodzeństwo, które ma jednego wspólnego rodzica. Przyrodnia siostra lub brat może pochodzić ze związku matki z ojczymem albo ojca z macochą.

Analiza przepisów prawa prowadzi do przyjęcia wniosku, iż KC dzieli spadkobierców ustawowych na 6 grup:

I grupa - dzieci i małżonek spadkodawcy, a jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku – jego zstępni;

II grupa – małżonek i rodzice spadkodawcy; ci ostatni są wyłącznymi spadkobiercami, jeżeli spadkodawca w chwili śmierci nie pozostawał w związku małżeńskim;

III grupa - małżonek, jedno z rodziców i rodzeństwo spadkodawcy, a jeżeli którekolwiek z rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku – jego zstępni;

IV grupa – dziadkowie spadkodawcy, a jeśli któreś z dziadków nie dożyło otwarcia spadku – jego zstępni;

V grupa – dzieci małżonka spadkodawcy (pasierbowie), których żadne z rodziców nie dożyło otwarcia spadku;

VI grupa – gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą – Skarb Państwa.

Rodzeństwo spadkodawcy znajduje się w III grupie spadkobierców ustawowych. Warto też zaznaczyć, że wskazane grupy dziedziczenia ustawowego wzajemnie się wykluczają, co oznacza, że nie mogą być równocześnie dziedzicami ustawowymi osoby należące do dwóch różnych grup tego dziedziczenia np. brat i dziadek spadkodawcy czy też syn spadkodawcy i jego brat. Rodzice spadkodawcy wyprzedzają jego rodzeństwo (oraz zstępnych rodzeństwa) w porządku ustawowego dziedziczenia. Oznacza to, że jeżeli matka i ojciec spadkodawcy żyją na datę otwarcia spadku, a przy tym mogą i chcą dziedziczyć, to rodzeństwo w ogóle nie zostanie powołane do dziedziczenia. Dopiero w sytuacji gdy jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku (albo jest traktowane, tak jakby nie dożyło spadku), udział spadkowy, który by mu przypadał, otrzyma rodzeństwo w częściach równych. Wreszcie w przypadku, kiedy oboje rodziców nie dożyło otwarcia spadku, cały spadek dziedziczy rodzeństwo w częściach równych.

Rodzice spadkodawcy wyprzedzają w porządku dziedziczenia rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy. Przemawiają za tym liczne argumenty: na czoło wysuwa się sytuacja życiowa rodziców oraz ich częsty udział w powstaniu majątku spadkowego. Rodzice z reguły znajdują się w wieku, który sprawia, że ich szanse życiowe (zarobkowe i inne) stopniowo kurczą się. Po śmierci dziecka na pomoc z jego strony w różnych trudnych sytuacjach życiowych nie mogą już liczyć. Najczęściej też to oni zapewnili mu wychowanie i wykształcenie. Dzięki ich staraniom dziecko uzyskało możliwości zarobkowe. Pośrednio rodzice przyczyniają się więc do powstania aktywów spadkowych, gdy spadkodawcą jest ich dziecko. Rodzicom więc powinien przypaść spadek w razie śmierci ich dziecka, z zastrzeżeniem jednak, że dziecko to nie pozostawia zstępnych chcących i mogących dziedziczyć. Przy ocenie dziedziczenia bez znaczenia jest natomiast to, czy rodzice są małżeństwem.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (116 votes)

Dodaj komentarz