Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa spadkowego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Odwołanie, zniszczenie, kradzież i zmiana testamentu

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu powoduje pozbawienie testamentu odwołanego skutków prawnych, czyli ubezskutecznienie testamentu. Testator nie może skutecznie zrzec się uprawnienia do odwołania testamentu. Do skutecznego odwołania testamentu konieczne jest złożenie oświadczenia woli w sposób wyraźny, na przykład przez sporządzenie nowego testamentu, w którym zostanie odwołany testament wcześniej sporządzony, lub w sposób dorozumianyna przykład przez zniszczenie dokumentu, przekreślenie go ze stosowną adnotacją itp. Osoba odwołująca testament nie musi wskazywać powodów odwołania, jej motywy pozostają poza treścią oświadczenia woli i co do zasady nie mogą mieć wpływu na skuteczność oświadczenia o odwołaniu testamentu.

Testament może być odwołany w całości lub w części, na przykład odwołanie wyłącznie poszczególnych postanowień powoduje, że pozostałe postanowienia testamentu pozostają w mocy. Odwołanie może też polegać na zmianie treści określonych rozrządzeń. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela. Pełną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, lub przed ukończeniem tego wieku, a po ukończeniu 16 lat, zawarły związek małżeński. Tym samym testatorem nie może być osoba małoletnia niepozostająca w związku małżeńskim, osoba ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie oraz osoba, dla której w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie ustanowiono doradcę tymczasowego. Po osobach pozbawionych zdolności testowania zawsze ma więc miejsce dziedziczenie ustawowe. Zdolność testowania musi istnieć w chwili dokonywania czynności sporządzenia lub odwołania testamentu.

Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień. Odwołanie testamentu przez sporządzenie nowego testamentu może nastąpić w sposób wyraźny lub dorozumiany. Wyraźne odwołanie testamentu w całości lub części musi wynikać z postanowień nowego testamentu, przy czym ustawa nie wymaga użycia w tym celu określonych zwrotów, Wystarczy wyjawienie woli w jakikolwiek sposób.

Zniszczenie dokumentu może odbyć się w różny sposób, na przykład przez spalenie, podarcie, pocięcie, przy czym czynności te mogą być podjęte przez testatora osobiście lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią. Osoba taka jednak musi działać zgodnie z wolą sporządzającego testament i na jego wyraźne polecenie. Brak woli odwołania testamentu czy zniszczenie testamentu wbrew woli testatora, na przykład przez pomyłkę czy na skutek zdarzeń losowych, powoduje, że jego treść może być odtworzona w odpowiednim postępowaniu cywilnym przy użyciu wszelkich środków dowodowych.

Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

[spacer]

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i jedyny w swoim rodzaju specjalista od prawa spadkowego w Polsce. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach spadkowych. Z naszą kancelarią współpracują najbardziej znani profesorowie, doktorzy prawa oraz byli ministrowie, gdyż cenią jakość, pewność i bezpieczeństwo jakie oferujemy.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Spadkowego w Poznaniu