Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa spadkowego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Czy bank musi wypłacić pieniądze po śmierci spadkodawcy właściciela przed sprawą o podział majątku i dział spadku

Zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej, wyrażoną w art. 922 § 1 KC., prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy przechodzą z chwilą śmierci spadkodawcy na jego spadkobierców. Jeżeli jest kilku spadkobierców, dziedziczą spadek w częściach ułamkowych określonych w testamencie, a w braku testamentu – w częściach określonych w przepisach o dziedziczeniu ustawowym. Przepisy tytułu VIII księgi kodeksu cywilnego regulują w sposób wyraźny rozporządzenie przez spadkobiercę udziałem w przedmiocie spadkowym (art. 1036), przepis ten jednak nie rozwiązuje występującej w niniejszej sprawie kwestii dopuszczalności dochodzenia przez spadkobiercę przed działem spadku ułamkowej części spadkowej wierzytelności pieniężnej, odpowiadającej jego udziałowi w spadku. Jak już wspomniano, przepisy tytułu VIII nie regulują tej kwestii w sposób bezpośredni, natomiast w art. 1035 KC. nakazują do wspólności majątku spadkowego stosować odpowiednie przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.

Otóż przepisy o współwłasności dotyczą sytuacji, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Przepisy te nie mają zastosowania do wypadku, gdy kilku osobom przysługuje uprawnienie nie do jednej rzeczy, lecz do jednej wierzytelności. Ostatnio wymienione stosunki dotyczące przysługującej kilku osobom wierzytelności regulują przepisy tytułu II księgi trzeciej KC. o wielości dłużników albo wierzycieli. Spośród przepisów o współwłasności w związku z treścią art. 1035 KC. wymaga jednak rozważenia art. 209 KC., a który stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa. W rozumieniu tego przepisu nie można uważać za wspólne roszczenia o wypłatę kwoty z rachunku bankowego, skoro należność wyrażona w pieniądzu ma ze swej istoty charakter świadczenia podzielnego, a wobec tego do takiej należności trzeba stosować przepisy o świadczeniach podzielnych.

Czy bank musi wypłacić pieniądze po śmierci spadkodawcy właściciela przed sprawą o podział majątku i dział spadku Poznań Warszawa

Jak wynika z powyższego, ani przepisy dotyczące spadku, ani stosowane odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych nie pozbawiają spadkobiercy uprawnienia do dochodzenia od dłużnika udziału w wierzytelności przysługującej spadkobiercy z tytułu dziedziczenia, jeżeli przypadające od dłużnika świadczenie jest podzielne. Dochodząc udziału przypadającego mu z tytułu dziedziczenia w wierzytelności mającej charakter świadczenia podzielnego, spadkobierca realizuje własne prawo, gdy tymczasem o działaniu zmierzającym do zachowania wspólnego prawa spadkobierców może być mowa wtedy, gdy ze względu na charakter roszczenia może ono być zrealizowane tylko w całości bądź tylko na rzecz wszystkich współspadkobierców, a nie w zakresie odpowiadającym ułamkowi przysługującemu spadkobiercy z tytułu dziedziczenia.

Skoro więc brak w omawianym zakresie odrębnego unormowania, to rozwiązania występującego w sprawie problemu należy szukać w ogólnych przepisach o zobowiązaniach podzielnych. Z przepisów zaś tych wynika, że spadkobierca również przed działem spadku może w zasadzie dochodzić przysługującego mu z tytułu dziedziczenia udziału w wierzytelności, której dłużnik obowiązany jest do spełnienia świadczenia podzielnego. Wykazanie przez powoda swego przymiotu spadkobiercy powinno nastąpić w sposób przewidziany w art. 1027 KC..

Przedstawionemu rozumowaniu można by przeciwstawić argument, że w pewnych okolicznościach spadkobiercy może w ogóle nic nie przypaść z majątku spadkowego, np. wskutek obowiązku zaliczenia na poczet udziału w spadku dokonanych na rzecz spadkobiercy darowizn (art. 1039-1043 KC.). Istnienie takiej możliwości nie może jednak przekreślić samej zasady dopuszczalności zastosowania przepisów o zobowiązaniach podzielnych, gdy żaden przepis prawa nie wyłącza stosowania tej zasady w stosunkach między współspadkobiercami przed działem spadku, jeżeli oczywiście co innego nie wynika z charakteru wierzytelności.

Po pierwsze bowiem, zainteresowani spadkobiercy mogą zapobiec swemu ewentualnemu pokrzywdzeniu przez obdarowanego spadkobiercę, występując odpowiednio wcześnie o dział spadku. Po wtóre, w razie wytoczenia przez obdarowanego spadkobiercę powództwa przeciwko dłużnikowi wierzytelności spadkowej mogą oni wystąpić z interwencją główną (art. 75 KPC). Po trzecie wreszcie, pozwany dłużnik w razie wątpliwości co do uprawnień spadkobiercy występującego po stronie powodowej (np. gdy wie o otrzymanych przez niego od spadkodawcy darowiznach) może przypozwać pozostałych spadkobierców zgodnie z dyspozycją art. 84 KPC.

Czy bank musi wypłacić pieniądze po śmierci spadkodawcy właściciela przed sprawą o podział majątku i dział spadku

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

W dniu 1 października zmarła B. K., dla której Bank (…) prowadził za numerem (…) rachunek bankowy. W chwili śmierci B. K. posiadała zgromadzone środki pieniężne w kwocie 81.381,37 zł. W dniu 4 grudni przed K. N. w Ł. został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia  potwierdzający, że spadek po zmarłej w dniu 1 października B. K. na podstawie ustawy nabyli z dobrodziejstwem inwentarza ojciec S. K. i brat K. K. po 1/2 części każde z nich. Nie został dokonany dział spadku po B. K.. Wypis aktu powód przekazał do Banku.

Pismem z dnia 22 lutego powód wezwał Bank do wypłaty w terminie 7 dni kwoty 40.649,19 zł stanowiącej połowę środków bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym nr (…) prowadzonym dla zmarłego posiadacza rachunku B. K., powiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia 12 grudnia do dnia wypłaty środków, na wskazany rachunek bankowy K. K.. W dniu 23 lipca Bank wypłacił powodowi kwotę 40.649,19 zł.

Czy bank musi wypłacić pieniądze po śmierci spadkodawcy właściciela przed sprawą o podział majątku i dział spadku Poznań Warszawa

W ocenie Sądu Rejonowego, w niniejszej sprawie w pierwszej kolejności koniecznym było rozstrzygnięcie, czy domaganie się przez powoda wypłaty zdeponowanych środków wymaga uprzedniego przeprowadzenia działu spadku, ewentualnie – łącznego współuczestnictwa wszystkich spadkobierców.

Z ustaleń poczynionych w sprawie wynika, iż mimo złożenia w Banku aktu poświadczenia dziedziczenia po B. K. oraz wezwania Banku do wypłaty przypadającej powodowi połowy środków zdeponowanych na rachunku bankowym numer (…), Bank bezzasadnie odmówił dokonania wypłaty na rzecz powoda przysługującej mu połowy środków finansowych. Powód chciał przeznaczyć te środki na szybszą spłatę swojego kredytu, a tym samym uzyskanie miesięcznie niższej raty kredytu mieszkaniowego. Powód okoliczności te wykazał poprzez złożenie do akt sprawy dokumentów, z których wynikało, iż po przekazaniu powodowi środków, a następnie przelaniu ich na poczet spłaty kredytu, powód uzyskał w planie spłaty niższe raty. Wyrok Sądu Okręgowego – III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 5 września 2019 r. III Ca 1109/19

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i jedyny w swoim rodzaju specjalista od prawa spadkowego w Polsce. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach spadkowych. Z naszą kancelarią współpracują najbardziej znani profesorowie, doktorzy prawa oraz byli ministrowie, gdyż cenią jakość, pewność i bezpieczeństwo jakie oferujemy.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Spadkowego w Poznaniu