Koszty utrzymania mieszkania, lokalu czy domu spadkodawcy jako długi spadkowe

Koszty utrzymania mieszkania, lokalu czy domu spadkodawcy jako długi spadkowe

W myśl art. 924 i 925 kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy, bez względu na to kiedy nastąpiło faktyczne objęcie spadku w posiadanie. Z kolei czysta wartość spadku to różnica pomiędzy wartością aktywów wchodzących w skład spadku (stan czynny spadku), a wartością długów (pasywów) spadkowych (stan bierny spadku).

Jeżeli spadek dziedziczy kilku spadkobierców, każdy z nich – w chwili otwarcia spadku – nabywa określony ułamkowo udział spadkowy (oraz odpowiednie udziały w przedmiotach należących do spadku), a nie poszczególne przedmioty wchodzące do spadku. Dochodzi wówczas do powstania wspólności majątku spadkowego. Zgodnie z art. 206 K.c. każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Koszty utrzymania mieszkania, lokalu czy domu spadkodawcy jako długi spadkowe Poznań

Z powyższego wynika, że każdy ze spadkobierców jest zobowiązany do ponoszenia opłat związanych z utrzymaniem wspólnej nieruchomości. Jeśli jeden ze spadkobierców np. sam spłaca czynsz to może on np. podczas działu spadku dochodzić zwrotu od pozostałych współwłaścicieli odpowiedniej spłaty odpowiadającej ich udziałowi w spadku.

Oznacza to, że do długów spadkowych nie mogą być zaliczone koszty utrzymania przedmiotów spadku ponieważ są to już koszty obciążające spadkobiercę. Długi spadkowe muszą istnieć w chwili otwarcia spadku, obowiązek ponoszenia utrzymania przedmiotów i rzeczy należących do spadku, po śmierci spadkodawcy obciąża spadkobierców. Do długów spadku nie mogą być zaliczone dlatego przykładowo koszty utrzymania lokalu po śmierci spadkobierców.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.9/5 - (123 votes)

Dodaj komentarz